+48 797-017-601
eintenso@fashiongroup.pl

Koszyk

Pusty

REGULAMIN PROGRAMU INTENSO Club

 

1. Zasady ogólne

1.1 Program Intenso Club ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w sklepie internetowym. Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie INTENSO Club, które uczestnik akceptuje podczas zapisanie się do Clubu.

 

2. Warunki przystąpienia do Programu INTENSO Club

2.1 Warunkiem przystąpienia do programu INTENSO Club jest:

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

- zaakceptowanie regulaminu.

 

3. Gromadzenie punktów

3.1 Zakup towarów objętych Programem wg obowiązującego w dniu zakupu przelicznika na w/w towary i usługi pozwala na uzyskanie punktów, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszy, Regulaminie.

3.2 Punkty są przyznawane jedynie po dokonaniu zapłaty za towar przez Uczestnika.

3.3 Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonanie pełnej zapłaty za produkt.

3.4 Produkty objęte promocjami i wyprzedażami, gromadzenie punktów na tych produktach jest wstrzymane.

3.5 Zgromadzone punkty będą widoczne po zalogowaniu na koncie Uczestnika w sklepie internetowym.

 

4. Wymiana punktów

4.1 Punkty mogą być wymienione wyłącznie wg zasad określanych prze PFC, nie mogą być wymienione na gotówkę. Punkty mogą być wymienione w postaci rabatu na Towary w połączeniu z dopłatą. W momencie wykorzystywania zgromadzonych punktów, co najmniej 10% wartości Towaru musi zostać zapłacone. Na pozostało część wartości Towary udzielany jest rabat stanowiący równowartość zgromadzonych przez Uczestników punktów.

4.2 Odbiór Towaru nie powoduje zwiększenia salda punktowego.

4.3 Towary można odebrać tylko za punkty zgromadzona na  jednym koncie.

4.4 Wymiana punktów na Towar powoduje zmniejszenie salda punktowego.

4.5 W przypadku wymiany bądź reklamacji, punkty nadane za zwracany towar zostaną odjęte od salda punktów Uczestnika.

4.6 Jeśli punkty nadane za zwracany towar zostały juz wykorzystane, kwota zwrotu zostanie obniżona o nadana już wykorzystane punkty.

4.7 Na powstałą różnice zostanie wystawiony paragon fiskalny wysłany do klienta drogą pocztową.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1 Sklep internetowy e-intenso zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu INTENSO Club. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich zmieszczenia na sklepie internetowym.

5.2 E-intenso zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 15 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sklepie internetowym. Punkty zebrane prze Uczestników na wymienione na Towary w trakcie trwania programu INTENSO Club tracą ważność i nie uprawniają do żądania wymianu punktów na Towary.

5.3 Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osoba trzecia.

5.4 Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Programu INTENSO Club określonego w niniejszym Regulaminie powoduje utratę zebranych punktów oraz wykluczenie z Clubu.

copyright(c) INTENSO 2013r

projektowanie stron: StudioGraficzne.com